Світ на нашому боці, але ми повинні робити ще більше – Підтримайте Світовий Конґрес Українців сьогодні!

Світовий Конґрес Українців (СКУ) разом зі своєю мережею у 53-х країнах світу продовжує ефективно впливати на зв’язки міжнародного співтовариства з Україною та сприяти реалізації безмежного потенціалу українського народу.

Гібридна агресія Російської Федерації продовжується з усе більшою силою та майже щодня приносить нові жертви. На теперішній час Російська Федерація захопила 7,2% території Східної України, а її військові дії спричинили 11,000 смертей, що включають 2,500 мирних жителів, а також 23,000 поранених. Зараз в Україні налічується 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а військове вторгнення Російської Федерації в Україну негативно вплинуло на життя близько 4,4 мільйона українців, що проживають на Донбасі, та призвело до найбільшої гуманітарної кризи з часів Другої Світової Війни. Понад 100 українських заручників на Донбасі та більше 60 українських політв’язнів досі перебувають у в’язницях у Російській Федерації та в Криму. Незважаючи на невтішні реалії, Угоду про асоціацію між ЄС та Україною було ратифіковано, українські громадяни тепер користуються безвізовим режимом до країн Шенгенської зони, а санкції проти Російської Федерації у відповідь на нелегальну окупацію Криму та військове вторгнення до Східної України залишаються  в силі та є стабільними.

Сполучені Штати Америки та Канада запровадили так званий Закон Магницького, який можна застосовувати до порушників людських прав у всьому світі, в тому числі й у Криму. Схоже законодавство прийняли Великобританія, Естонія, Латвія та Литва.

Сполучені Штати Америки та Канада також схвалили постачання в Україну оборонної летальної зброї.

Головна роль СКУ полягає в тому, щоб допомогти міжнародній спільноті усвідомити надзвичайну важливість постійної підтримки українського народу, який, боронячи територіальну цілісність своєї держави, також стоїть на захисті основних цінностей та принципів західної цивілізації. СКУ не має собі рівних у досвіді представлення цих питань на міжнародній арені.

Світ на нашому  боці,  але  ми  повинні  робити  ще  більше.  Ми  повинні  збільшувати  рівень  взаємодії  та підтримки, зокрема щодо подолання в Україні гуманітарної кризи та порушень прав людини внаслідок російської гібридної агресії; щодо можливості розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі та моніторингової місії ОБСЄ в Криму; щодо активізації заходів з протидії надзвичайно нав’язливій російській дезінформаційній кампанії, яка торкається багатьох країн світу; щодо політики посилення санкцій проти Російської федерації та щодо заохочення до подальшої підтримки реформ в Україні.

Насамкінець, я хотів би поділитися з вами історією, яка надихнула мене добиватися значно більшого. Минулого літа у Львові, в рамках відзначення 50-річчя СКУ, ми побували на Личаківському цвинтарі, щоб віддати шану загиблим героям України. Після панахиди я підійшов до літнього сліпого чоловіка, який нерухомо стояв біля однієї з могил. Там був похований його 22-річний син, що загинув, захищаючи східні кордони України. Я не міг уявити собі болю цієї людини, на чию долю випало пережити свого молодого сина. Я не міг знайти відповідних слів, щоб полегшити його біль. Все, що я міг зробити, – це пообіцяти, що 20-мільйонна українська діаспора зробить все, щоб могти сказати, що його син загинув недаремно і щоб Україна стала територіально цілісною.

СКУ є неурядовою організацією і не отримує жодного державного фінансування. СКУ покладається виключно на щедрість своїх жертводавців та складових організацій, які вірять, що світ, в якому є незалежна, демократична, процвітаюча європейська Україна – це кращий та безпечніший світ; котрі вірять, що кожен українець, де б  він не жив, заслуговує на  гідність і свободу; котрі  вірять, що більше 11,000 чоловіків і жінок,   які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну протягом останніх чотирьох років, загинули недарма.

Продемонструйте свою підтримку СКУ та зробіть пожертву вже сьогодні!
У нас попереду ще довгий шлях, але Ваша пожертва допоможе не тільки зберегти наш сьогоднішній курс, але й рухатись з прискоренням.

Пожертви можна зробити: через інтернет за адресою: ukrainianworldcongress.org або чеком на “UCCA–Ukrainian World Congress.” Просимо висилати чеки на адресу: Ukrainian Congress Committee of America, 203 Second Avenue, New York, NY 10003. All donations to UCCA are tax-exempt.


The world is on our side, but we need to do more

Support the Ukrainian World Congress today!

The Ukrainian World Congress (UWC), together with its 53-country network, continues to make a difference in how the international community interacts with Ukraine and supports the limitless potential of the Ukrainian people.

The hybrid aggression of the Russian Federation continues with an escalating vengeance claiming casualties on an almost daily basis. As of today, the Russian Federation has seized 7.2% of the territory of Eastern Ukraine and its military actions have resulted in 11,000 deaths including 2,500 civilians, and 23,000 wounded. Currently in Ukraine, there are 1.6 million internally displaced persons, whereas the Russian Federation’s military invasion of Ukraine has negatively impacted the lives of close to 4.4 million Ukrainians living in the Donbas and resulted in the greatest humanitarian crisis since the end of the Second World War. More than 100 Ukrainian hostages in the Donbas and over 60 Ukrainian political prisoners continue to languish in prisons in the Russian Federation and Crimea.

Despite this grim reality, the EU-Ukraine Association Agreement was ratified, Ukrainian citizens now enjoy visa-free travel to EU Schengen states, and sanctions against the Russian Federation remain firmly in place in response to its illegal occupation of Crimea and military invasion of Eastern Ukraine.

The United States and Canada have Magnitsky legislation in place which can be used to address human rights violations around the world, including in Crimea. Similar legislation has been adopted by Estonia, Great Britain, Latvia and Lithuania.

The United States and Canada have also authorized the delivery of defensive lethal weapons to Ukraine.

The primary role of the UWC is to help the international community understand the utmost importance of its ongoing support for the Ukrainian people who, in defending the territorial integrity of their state, are also defending the core values and principles of western civilization. There is no organization that rivals the Ukrainian World Congress in delivering this message.

The world is on our side, but we need to do more. We must raise the level of engagement and support, particularly in addressing the humanitarian crisis in Ukraine and the human rights violations resulting from the Russian hybrid aggression; secure the deployment of a UN peacekeeping mission to the Donbas and an OSCE monitoring mission to Crimea; intensify actions countering the blatantly intrusive disinformation campaign affecting many world countries; ensure that sanctions are strengthened; and encourage continuing support for reforms in Ukraine.

In conclusion, I would like to share with you a story that has inspired me to do more. Last summer in Lviv, UWC’s 50th anniversary commemorations included a visit to the Lychakiv cemetery where we paid tribute to the fallen heroes of Ukraine. Following the memorial service, I approached an elderly blind gentleman standing motionless at a gravesite. The grave was that of his 22-year-old son who had died defending Ukraine’s Eastern border. I could not imagine the pain of this broken man standing in front of me whose fate was to survive his young son. I could find no words to ease his pain. All I could do was promise him that the 20-million strong Ukrainian diaspora would do everything to ensure that his son did not die in vain and Ukraine regains its territorial integrity.

The UWC is a non-governmental organization and receives no funding from government sources. The UWC relies solely on the generosity of its donors and member organizations who believe that a world with an independent, democratic, prosperous European Ukraine is a better, safer world; who believe that every Ukrainian, wherever he or she may live, deserves to live in dignity and freedom; who believe that the more than 11,000 men and women who made the ultimate sacrifice defending Ukraine in the last four years have not died in vain.

Please show your support of the UWC by making a donation today!
We still have a long road ahead of us but your donation will ensure that we not only maintain the course, but accelerate the pace.

Online donations can be made by visiting ukrainianworldcongress.org or by check payable to “UCCA–Ukrainian World Congress,” send to: Ukrainian Congress Committee of America, 203 Second Avenue, New York, NY 10003. All donations to UCCA are tax-exempt.


The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has a network of member organizations and ties with Ukrainians in 53 countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization with special consultative status.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.