PLAST, HEMPSTEAD STANITSA

Bohdan Kopystianskyj, Plast Liaison Officer

Порядок Сходин у 2019 році
Березень: 2, 16, 30 | Квітень: 6, 13
Травень: 4, 18 | Червень: 1

Що Треба Батькам Знати Як Вписують Дітей До Пласту

Школа вчить, хата і Пласт — виховують.

Виховання дітей в першу чергу належить до батиків, а Пласт є допоміжним засобом. Пласт допомагає молоді дорогою гурткового самовиховання: виростати, виробляти характер, вчитися бути добрими дітьми своєї нації, бути віруючими і любити Україну.

Батьки мусять знати що Пласт дає їхнім дітям і як вони мають помагати Пластові сповняти своє завдання. Тому конечним є, щоби батьки знали що таке Пласт, які його завдання, які методи самовиховання і яка структура Пласту.

В тій цілі батьки гуртуються у Пластприяті, який має помагати Станичній Старшині.

  1. Пласт – це організація молоді, яка побудована на взірцях міжнародного скавтінгу, але зовсім із українським характером, була заложена в Західній Україні у 1912 році.
  2. Усі заняття в Пласті від пташат до УПС відбуваються українською мовою. Тому передумова прийняття є знання української мови, а відтак доказ, що дитина ходить до Школи Українознавства. На пластових заняттях мови не вчать. Тому саме є вимога ходити до української школи а також передплачувати журнал для свого розвитку—це для УПН “Готуйсь,” для УПЮ “Юнак” і для дорослих пластунів “Пластовий Шлях.” Передплату можна здійснити через станицю.
  3. Батьки, хто вписують дитину до Пласту, мусять бути свідомі того, що це дає їм певні обов’язки у відношенні до пластової організації. Тому конечним, щоб батьки завжди знали, хто є виховником їхньої дитини, коли відбуваються пластові заняття, щоб діти на ці заняття не спізнювались, не пропускали їх без важливої причини і повідомлення виховника через телефон, у разі такої потреби.
  4. Коли батьки записують дитину до пласту, повинні рівночасно вписатися до гуртка Пластприяту. Кожний рій та гурток потребує опікуна – батька чи маму, які помагають виховникові.
  5. Пласт є вишколенням характеру у формі гри, вивченні різних вмілостей і школенні характеру молодої людини.
  6. Пласт складається з 4-ох Уладів. Наймолодший – це діти віком від 6 до 11 років, окремо хлопці і дівчата, Улад Пластових Новаків (УПН-ів) і Улад Пластових Новачок (УПН-ок). Найменша частина це рій, який складається з 6-10 членів і ним провадить виховник – братчик або сестричка. Два або більше рої творять гніздо, яким провадить гніздовий/-ва. Рої сходяться раз в тижні, а ціле гніздо раз у місяці. Гніздові сходини відбуваються в одностроях. На 12-му році життя новацтво переходить до УПЮ –Уладу Пластунів Юнаків або Уладу Пластунів Юначок.

За додатковою інформацією просимо звертатися до Богдана Копистянського за тел. (917) 297-8764.